Zakres usług

  • Poradnictwo żywieniowe oraz tworzenie indywidualnych planów żywieniowych
  • Warsztaty, prelekcje prozdrowotne
  • Żywienie w otyłości i nadwadze
  • Żywienie dzieci i młodzieży
  • Żywienie kobiet w ciąży
  • Konsultacje dietetyczne
  • Analiza składu ciała
  • Dietoterapia